klyuchevskoy

Volcan Klyuchevskoy

Le volcan Klyuchevskoy

Le volcan Klyuchevskoy, situé en péninsule du Kamtchatka…